امنیت

دومقام ارشد طالبان درمیدان وردگ کشته شدند

میدان شهر/ ۲۰ حمل/ باختر
دومقام ارشد گروه طالبان درمیدان وردگ دریک حملۀ هوایی کشته شدند.
ملا حکمت الله سباوون ولسوال خود خواندۀ گروه طالبان برای جغتو و ملا سید جان طاهر معاون استخبارات این گروه با چهارطالب دیگر دیشب آماج حملۀ قوای هوایی قرارگرفتند و کشته شدند.
یک منبع امنیتی میدان وردگ درتماس با آژانس باختر، این رویداد را تایید کرد.
اوگفت که دراین حملۀ قوای هوایی ولسوال خواندۀ طالبان برای جغتو ومعاون استخبارات این گروه با چهار طالب دیگرکشته شدند.
این طالبان برای حمله های تازۀ هراس افگنی درمیدان وردگ آماده می شدند که آماج قرارگرفتند.
طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا