فرهنگ

دومین جلسه گزارش دهی روسای مرکز وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد

کابل باختر 14حوت
دکتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ در دومین جلسه گزارش دهی روسای مرکز آن وزارت سخنرانی کرده یکبار دیگرنگرانی خود را نسبت به انهدام یکهزار و دوصد بنای تاریخی  کشور ابراز کرد .
به گزارش  خبرنگار آژانس باختر  دراین جلسه که به اشتراک روسای بخش مرکز وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد، نخست روح الامین حبیبی ضمن خوش آمدید اهداف جلسه را بهبود روند اجراات و گزارش دهی جهت ادارۀ سالم ، شفاف و حسابده ، تبارز دست آورد ها ، بر  ملا ساختن مشکلات و چالش و انتقال تجارب میان روسا بر شمرده خواهان موفقیت هرچه بیشتر اشتراک کنندگان گردید.
بعداً پوهنمل فراهی معین آن وزارت  صحبت کرده گفت این جلسه به  خاطر بهبود اموربرگزار گردیده است  وتلاش ما این است تا امور مربوط بهتر از گذشته  انجام یابد ،فراهی از ایجاد انستیتوت توریزم یادآوری کرد ه گفت که با ایجاد این  انستیتوت جوانان دربخش صنعت توریزم ،مسایل فرهنگی وتاریخی افغانستان آموزش داده می شوند.
سپس سیدمصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده گفت ، روابط بخش فرهنگی باسایر بخش های وزارت ستودنی است هرگاه دریک بخش ازوزارت مشکلی ایجاد گردد ،تمام بخش از آن رنج خواهد برد او از مشکلات نهادهای مربوط  درولایات زابل ،غزنی ،بلخ ،هرات وبدخشان نیز یاد کرد .
به تعقیب آن تیمورشاه اسحق زی معین امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ سخنرانی کرده گفت که هدف اما رارشد استعداد های جوانان، ارتقا سطح آگاهی جوانان تشکیل میدهد.
اوبه موضوع انتخابات نیز تماس گرفته بیان داشت که درانتخابات جوانان مادر آگاهی دهی نقش سازنده را ایفا می کند او از دست آورد های وزارت اطلاعات وفرهنگ درعرصه های آزادی بیان وسایر عرصه ها یاد کرد .
به دنبال  آن دکتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ صحبت  کرده بیان داشت ،درمملکتی زنده گی می کنیم که با خروارها مشکل باقبول شرایط خاص که در مملکت ماست باهزار نوع گرفتاری های که وجود دارد مواجه  می باشد زمانی به گذشته می نگریم این کشور از دوازده ، سیزده سال پیش زمین تا آسمان فرق کرده است .
دکتوررهین به دوره سیاه طالبان تماس گرفته گفت: درآن زمان روسای  وزارت اطلاعات وفرهنگ ساعت 9  می آمدند ساعت 11 دوباره می رفتند تا لقمه نان حلالی پیدا کنند.
درزمان طالبان وزارت اطلاعات وفرهنگ چه دست آوردهای داشت ؟ ولی امروز که رسانه ها از دست آورد های این وزارت می پرسند ساعت ها را دربرمیگیرد که دست آوردهای وزارت اطلاعات وفرهنگ را در زمینه آزادی بیان ورسانه های توضیح نمود .
اوهمچنان از دست آورد های نظام جدید پس از آغاز فصل نوین که اساس  گذاشته شد توضیحات مفصل داد ه مطرح ساخت ، مردم افغانستان  درسی سال گذشته  پیوسته رنج ودرد می کشیدند هیچ کسی نسبت به فرداخو د اطمینان نداشت.
دکتور رهین افزود که کشورما بیشترین آمار بیوه زنان ،معلولان و یتم ها را دارد که همه ناشی ازجنگ است .
روسای مرکزی گزارش وکارکردهای سال 1392 خورشیدی خویش را بیان کردند وپیرامون برنامه های سال آینده معلومات ارایه کردند .
این نشست برای دو روز ادامه دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا