اخبارجامعه

دوهزار خانوادۀ نیازمند در لوگر کمک دریافت کردند

پل علم، ۹ جوزا ، باختر
سازمان غذائی جهان برای دوهزار خانوادۀ نیازمند در ولسوالی ازرۀ لوگر مواد خوراکی توزیع کرد.
صبغت الله نایب خیل مسئول مطبوعاتی ریاست احیا وانکشاف دهات لوگر به آژانس باختر گفت: به سلسله توزیع کمک های سازمان غذایی جهان ، روند توزیع مرحله چهارم مواد غذایی برای دوهزارخانوادۀ نیازمند و مستحق در ولسوالی ازرۀ لوگر با همآهنگی و همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات و موسسۀ اقدام برای انکشاف و رفاه مناطق روستایی آغاز شد.
وی افزود که در این مرحله برای هرخانوادۀ راجستر شده پنجاه کیلو آرد گندم، یک بشکه روغن پنج لیتره ، شش کیلو دال و یک پاکت نمک، توزیع شد.
درهمین حال باشنده گان لوگر که از چالش های اقتصادی شاکی اند با تشکر و قدردانی از امارت اسلامی و موسسات کمک کننده، خواهان مساعدت های بیشتر به خانوادۀ های نیازمند وبی بضاعت شدند.
گفتنی است که سازمان غذایی جهان دیروز نیز برای یکهزاروهشتصد وپنجاه خانوادۀ نیازمند در ولسوالی خوشی لوگر مواد غذایی توزیع کرد.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا