جامعه

دو صد کودک خانواده های نادار در جوزجان ختنه شدند

شبرغان/ 5حمل/ باختر
دو صد کودک بی بضاعت در جوزجان به کمک مالی بنیاد شهید باز محمد جوزجانی امروز ختنه شدند.
شرف الدین مروت، مسوول فرهنگی و آموزشی این بنیاد به آژانس باختر گفت که این کودکان مربوط خانواده هایی اند که زیر خط فقر قرار دارند، این اداره به منظور جلوگیری از مصارف کمر شکن و نهادینه شدن فرهنگ همدیگر پذیری میان مردم به کمک مالی بنیاد یادشده ختنه شدند.
خانواده های این کودکان از راه اندازی مراسم دسته جمعی ختنه سوری استقبال کردند و از بنیاد شهید باز محمد خواستند که سایر کودکان نیز کمک کند که از مصارف بیشتر در میان خانواده ها به خاطر برگزاری مراسم جلوگیری شود. لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا