اقتصاد

دو پروژه زراعتی در شش ماه نخست درپنجشیر تطبیق شده است

بازارک / باختر/ 4/ عقرب
درشش ماه نخست سالروان، درپنجشیر دو پروژه زراعتی تطبیق گردیده است.
گفته میشود ازمیان هفت پروژه زراعتی که ازسوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری درسالروان برای ولایت پنجشیر منظور گردیده بود ، صرف دو پروژه آن تطبیق گردیده است.
این پروژه که شامل تنظیم آب درمزرعه ، زراعت درمناطق شهری و حومه شهر، اقتصاد خانواده احداث با غاها ، توسعه کشت زعفران ، کانال آب، برنامه ومحو مورپت دار و کورس آموزش کشاورزی میباشد که هزینه آن بالغ به چهار ملیون افغانی میشود.
عبدالمحیط وزیری رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت پنجشیر به آژانس باختر گفت که پروژه های تطبیق شده شامل برنامه محومورپت دارد و کورس آموزش کشاورزی میباشند که درسطح مرکز و هفت ولسوالی این ولایت تطبیق گردیده است .
وزیری افزود که پنج پروژه دیگر درحال حاضر کارش جریان داشته که بگفته وی چهل درصد کار آنان نیز به پیش رفته است .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا