(DR)اخبار(DR)اقتصاد(DR)جامعه

دو پروژۀ انکشافی در شهر شبرغان به بهره برداری سپرده شد

شبرغان/ 12 عقرب/ باختر

مسوولان ریاست شرکت برشنا درجوزجان می گویند که با نصب دو پایه ترانسفارمر به شمول مدیریت محبس و قومندانی نظم عامۀ شهر شبرغان ، هشتاد خانوادۀ دیگر نیزاز انرژی برق مستفید شدند.

حاجی عبدالجلیل راسخ، سرپرست شرکت برشنای جوزجان به خبرنگار آژانس باخترگفت که این پروژه ها به هزینۀ هفتصد وپنجاه هزار افغانی از بودجۀ شرکت برشنای جوزجان تکمیل شده است که با افتتاح این دو پروژه در کنار رفع نیازمندی برق مدیریت محبس و قومندانی نظم عامۀ  جوزجان ، هشتاد خانوادۀ  دیگر در مرکز آن ولايت از نور برق مستفید شدند.

ذبیح الله حسینی، رییس مالی و اداری جوزجان گفت که امارت اسلامی به منظور تحقق خواسته های مردم پروژه های انکشافی را یکی پی دیگر تطبیق می کند.

این گفته ها در حالی ابراز می شود که در یک ماه اخیر با افتتاح چهار ترانسفارمر صدها خانواده در آن ولایت از نور برق مستفید شده اند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا