اخبارآموزش

دکتورلطف الله خیرخواه، ایجاد ارتباط پوهنتون پولی تخنیک کابل با پوهنتون های آسیای میانه را مهم خواند

کابل، 12جوزا، باختر
به ریاست دکتورلطف الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی، نشستی به منظور ایجاد ارتباط پوهنتون پولی تخنیک کابل با سایر پوهنتون های آسیای میانه (المپیاد منطقه یی) واهداف توسعۀ پایدار دراین پوهنتون برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر؛ دراین نشست معین علمی وزارت تحصیلات عالی، دررابطه ایجاد ارتباط پوهنتون پولی تخنیک کابل با سایر پوهنتون های آسیای میانه و برگزاری رقابت های علمی و اهمیت منابع آب در سطح منطقه و جهان صحبت کرد و برای محصلان در این المپیاد آرزوی کامیابی کرد.
بعد پوهنوال عبدالرشید اقبال رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزاری المپیاد متذکره را زمینه ساز رشد استعداد های جدید و جذب کادر ها در مراکز علمی و اکادمیک دانست و همچنان المپیاد بین پوهنتون های آسیای میانه را برای منطقه مفید خواند و برای محصلان این پوهنتون آرزوی موفقیت کرد.
سپس انجنیر مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب، از برگزاری المپیاد که به ابتکار پوهنتون قزاق جرمن، صورت گرفته است قدردانی کرد.
وی همچنان مدیریت آب را برای رشد کشور با اهمیت دانست و شرایط موجود را برای سرمایه گذاری در این بخش مساعد خواند.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا