سیاست

دیدگاه های دولت افغانستان درنشست وزرای امورخارجه ناتو مشخص شد

سرپرست وزارت امورخارجه کشور درجلسه وزرای امورخارجه سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیدگاه های دولت افغانستان رادرمورد امضای موافقتنامه  دوجانبه همکاری های دفاعی وامنیتی  باامریکا وناتو ،روندانتقال تلاش های صلح وآشتی با مخالفان مسلح دولت وانتخابات آینده ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی مشخص نمود.
به گزارش آژانس باختر، ضراراحمد عثمانی سرپرست وزارت امورخارجه درجلسه وزرای خارجه سازمان ناتو گفت، نماینده های اقشارمختلف  افغانستان  درلویه جرگه پس مباحثات چهار روز بااکثریت قاطع به اتفاق  نزدیک به آرا از تصویب آن حمایت نمودند وروی  خواست برحق شان درمورد  برقراری هرچه زودتر صلح وامنیت، ایجاد زنده گی توام بامصئونیت و وقار درخانه های شان فراهم نمایند، بیان نمود .
سرپرست وزارت امورخارجه کشور به شرکت کننده گان جلسه وزرای امورخارجه سازمان پیمان اتلانتیک افزود که من متیوانم به شما اطمینان دهم که قرارداد امنیتی ودفاعی دوجانبه دریک فرصت میان دو دولت به امضأخواهد رسید . بادرنظر داشت  علاقمندی دولت ومردم افغانستان درموردهمکاری های دراز مدت ومشارکت پایه دار با ناتو .
وی گفت افتخار دارم که دعوت رسمی دولت افغانستان را به این سازمان بااعتبار به منظور  آغاز مذاکرات  رسمی در مورد تعین چارچوب حقوقی همکاری های  پس از سال 2014 براساس  مدل موافقتنامه همکاری های امنیتی  ودفاعی با ایالات متحده امریکا ،به اطلاع شما برسانم .
ضرار احمد عثمانی بیان داشت که ما در حال حاضر استقلال وحاکمیت ملی کشور خود را از طریق تکمیل روند انتقال تقویت می نمایم.
ما میدانیم که پیروزی های ما، درانتقال امنیت به قیمت افزایش تلفات نیروهای  امنیت ملی ماتمام  گردیده است. امااینکه سربازان ،پولیس ودیگر کارمندان  امنیتی افغانستان این قربانی ها را با دل وجان قبول کرده اند.
ضرار احمد عثمانی انتخابات آینده ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی  را آزمون جدی برای تداوم روند دموکراتیک وبقأ واستحکام دموکراسی جوان در افغانستان خواند وگفت چهارماه قبل ازبرگزاری انتخابات نشانه های اولیه مثبت بوده وامیدواری برای موفقیت راتقویت میکند .
عثمانی علاوه کرد نهاد های اجرایی انتخابات ،حکومت،نامزدان رقیب ،رای دهندگان ،نهاد های جامعه مدنی و رسانه های فعال افغانستان همه به این باور اند که پیروزی این انتخابات برای آینده افغانستان حیاتی میباشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا