اخباراقتصاد

د افغانستان بانک: چهل میلیون دالر کمک های بشر دوستانه امروز به کابل رسید

کابل،11 اسد، باختر
د افغانستان بانک از رسیدن چهل میلیون دالر امریکایی کمک های بشر دوستانه به کابل خبر داد.
دفتر مطبوعاتی د افغانستان بانک امروز با نشر خبر نامه یی گفته است به سلسله کمک های بشردوستانه جامعه جهانی بسته نقدی 40 میلیون دالر امریکایی دیگر به کابل رسید.
در خبر نامه آمده است؛ در هفته روان این دومین بار است که بسته کمک های نقدی به افغانستان مواصلت می کند و به یکی از بانک های تجارتی کشور تحویل داده می شود.
د افغانستان بانک از کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی قدرانی کرد و از آنها می خواهد که در سایر زمینه ها با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق به مردم افغانستان کمک کنند.
رهبری د افغانستان بانک بر این باور است که ورود اسعار به افغانستان از هر طریق اصولی گام خوبی است و از جامعه جهانی می خواهد که کمک های خود را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهند.
این در حالی است که دو روز قبل مبلغ مشابه دالر امریکایی کمک های بشر دوستانه نیز به کابل رسیده بود.
بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا