اخبارفرهنگ

رئیس اطلاعات وفرهنگ بادغیس با دو خبرنگارشبکۀ خبری فرانسه”OBS ” دیدار کرد

قلعۀ نو،30 سرطان، باختر
مفتی مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات وفرهنگ بادغیس با دوتن ازخبرنگاران شبکه خبری فرانسه(OBS ) دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ خانم سارا”دانیال” خبرنگار وخانم سندرا فوتو راپورتر شبکۀ خبری فرانسه(OBS )، هدف از سفرشان را تهیه گزارش ازوضیعت مهاجرین ، فقر، ووضیعت اجتماعی در آن ولایت عنوان کردند و ازرئیس اطلاعات فرهنگ بادغیس خواستند تادرین زمینه آنان را همکاری کند.
مفتی سروری رئیس اطلاعات وفرهنگ بادغیس گفت: اطلاعات فرهنگ بادغیس همواره از رسانه های ملی وبین اللملی حمایت کرده وزمینه را برای فعالیت های آنها مساعد کرده است .
وی به خبرنگاران فرانسوی وعده هرنوع همکاری داد و دررابطه به کمپ های مهاجرین ووضیعت اقتصادی مردم معلومات ارائه کرد وازآنان خواست تادرتهیه گزارشات شان اصل بی طرفی وبیان حقایق که ازجمله اساسات ژورنالیزم است را رعایت کنند.
حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا