اخبارفرهنگ

رئیس جدید اطلاعات و فرهنگ بادغیس به کاراش آغاز کرد

قلعۀ نو، 25میزان، باختر
مولوی باریداد”حنفی”رئیس دفترمقام ولایت بادغیس، مولوی مطیع الله”متقی” را به حیث رئیس اطلاعات فرهنگ بادغیس به همکاران آن اداره معرفی کرد.
درمحفلی که به همین مناسبت برگزارشد، رئیس دفترمقام ولایت بادغیس برای مولوی مطیع الله”متقی”  آرزوی موفقیت درامور محوله کرد.
رئیس جدید اطلاعات فرهنگ  بادغیس گفت که تغییر وتبدیل درماموریت یک اصل و امانت است بناُ وعده میدهم این امانت را صادقانه باهمکارانم به پیش ببرم.
حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا