سیاست

رئیس کمیسیون انتخابات : درهرمرکز انتخاباتی تقلب انجام داده شده باشد با تقلب برخورد قانونی صورت میگیرد

کابل باختر 30 میزان
عبدالبدیع صیاد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز دریک کنفرانس خبری گفت که درهرمرکز انتخاباتی که تقلب شده باشد با تقلب برخورد قانونی صورت می گیرد.
اوبه صراحت اعلام داشت که درصورت اثبات این موضوع ممکن رای دهی چنین مراکز باطل اعلام شود.
به گزارش خبرنگار  آژانس باختر، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که این تصمیم درجلسه مشترک کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی اتخاذ گردیده است .
او باتاکید گفت تقلب ها انجام شده توسط کمیته موظف بررسی میگردد.
او درین کنفرانس خبری ازایجاد مرکزجمع آوری معلومات درکمیسیون نیز خبرداد.
او فیصدی اشتراک زنان را  33 فیصد و مردان 67 فیصد عنوان کرد.
او درین کنفرانس خبری درمورد انتقال صندوق رای دهی از ولسوالی ها به ولایت ها و به مرکز نیزتوضیحات داد. علم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا