(DR)اخبار(DR)فرهنگ(DR)جامعه

رادیو صدای بانوان بدخشان فعالیتش را از سرگرفت

شهرفیض آباد18 حمل باختر
رادیو صدای بانوان بدخشان که یک هفته قبل بنا به تخطی نشراتی از سوی مسوولین حکومت محلی بسته شده بود، دوباره به نشرات آغاز کرد.
این رسانه، درپی پخش موسیقی از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان برای یک هفته بسته شده بود.
معزالدین”احمدی”رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان به آژانس باخترگفت که یک هفته قبل به دلیل پخش موسیقی و تخلف از پالیسی امارت اسلامی این رسانه محلی را در بدخشان بسته بودند، اما امروز بعد از تعهد مدیر مسوول این رسانه مبنی به عدم تکرار اشتباهات گذشته از جمله پخش موسیقی و سر پیچی از پالیسی، دو باره درب این رسانه شنیداری را باز و اجازه فعالیت نشراتی را برایش دادند.
او می گوید که این رسانه بنام بانوان ثبت آنان می باشد، اما به جای بانوان، آقایان در آن کار و فعالیت می کنند که به نحو ی در پهلوی پخش موسیقی، تخطی پنداشته می شود.
ناجیه سروش مدیر مسوول رادیوصدای بانوان در بدخشان، می پذیرد که از سوی همکاران وی، بگونه سهوا موسیقی پخش و نشر شده بود و تلاش می نماید در آینده از تکرار چنین اشتباهات جلو گیری کند.
این رسانه از ده سال به بدینسو در شهر فیض آباد فعالیت نشراتی دارد و از سوی بانوان اداره می شود.براتی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا