اخبارجامعهورزش

راشد آرمان به داد زینب،دخترکارگروفقیررسید

 کابل/ 10 قوس/ باختر

راشد آرمان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان وجهان به داد زینب دخترکارگر وفقیررسید.

اوگفته همه هزینه آموزش وتحصیل این کودک خیابانی را می پردازد.

زینب پدرش معتاد به مواد مخدراست و او مجبور است درکوچه وپس کوچه کابل،  ازبام تا شام کارکند ونانی به مادروخواهروبرادرش تهیه کند.

این دخترده ساله به آژانس باخترگفت که ازدست فروشی گرفته تا بوت پالش واسپندی، دست به هرکاری می زند تا پول دربیاورد و شکم مادروخواهر و برادرش را سیرکند.

 راشد آرمان ستاره نام آشنای کرکت افغانستان وجهان پس ازآگهی ازوضع این کودک گفت که درکنارکمک به خانواده اش، هزینه آموزش وتحصیل او را تا آخر به دوش می گیرد.

راشد آرمان ازطریق رسانه های اجتماعی ازوضع این کودک افغان باخبرشده است.

زینب یکی ازصدها هزارکودک افغان است که وضعیت مشابه دارند؛ کاربرای به دست آوردن لقمه نانی.

بحران اقتصادی، افزایش گرسنگی وبیکاری، وضع شهروندان افغانستان را بدترکرده است.

سازمان غذایی جهان می گوید که بیش ازشصت درصد ازشهروندان افغانستان سه وعده غذایی برای خوردن ندارند وشب ها بیشترگرسنه می خوابند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا