اخبارامنیت

راه اندازی عملیات نظامی درتخار؛ حلقۀ محاصره برنظامیان شکستانده شد

تالقان / ۲۶ سرطان /باختر

نظامیان می گویند با راه اندازی عملیاتی، حلقۀ محاصره برده ها نظامی درحومۀ شهرتالقان مرکزتخاررا شکستند.

دراین حلقۀ محاصره شماری ازمسوولان امنیتی ازدیروز گیرافتاده بودند.

به اساس گزارش ها، نظامیان تلاش دارند با پاکسازی حومه های شهرتالقان ازوجود طالبان، بخش هایی ازدست رفتۀ تخاررا ازطالبان پس بگیرند.

جنرال احمد شاه صالح مسوول پولیس تخارکه خود درمحاصرۀ طالبان گیرافتاده بود و ساعت ها با مهاجمان جنگید به آژانس باخترگفت که به طالبان مسلح درحومه های شهرتالقان تلفات سنگینی وارد کرده اند.

اوگفت که تلاش دارند عملیات را گسترش دهند وبخش های ازدست رفته درتخار را ازطالبان پس بگیرند.

این درحالی است که بیشترین بخش های تخار درحال حاضردرادارۀ گروه طالبان قراردارد.

ازسویی هم گزارش ها ازتخارمی رساند که درکنارعملیات نیروی زمینی، قوای هوایی نیز برحمله های شان برافراد وابسته به گروه طالبان افزوده اند.

درتازه ترین حمله های هوایی که برمواضع طالبان دراطراف شهرتالقان انجام شد، شانزده طالب مسلح کشته شدند وهشت طالب دیگرزخم برداشتند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا