جامعه

راه مواصلاتي سي و يك قريه با ولسوالي خرم سارباغ مسدود شده است

ايبك/26/دلو/باختر

برف باري هاي اخير راه مواصلاتي سي و يك قريه ولسوالي خرم سارباغ با مركز ولسوالي را مسدود ساخته است.

گفته ميشود به اثربندش سرك راه مواصلاتي ده ها راس مواشي درين ولسوالي تلف گرديده است.

ملا حفيظ الله ولسوال خرم سارباغ ولايت سمنگان به آ‍ژانس اطلاعاتي باختر گفت،‌ سه تن از باشنده گان قريه شورآب اين ولسوالي كه از شهر ايبك به طرف قريه شان در حركت بودند در مسیر راه در منطقه عزمه در توفان گيرمانده كه در نتيجه يكتن از باشنده هاي اين قريه هلاك گردیده است.

او گفت، ‌راه مواصلاتي 31 قريه منطقه پشت بند اين ولسوالي را كه قريه عزمه جزآن ميباشد، به كلي مسدود بوده و باشنده گان آن به مشكلات جدي مواجه اند.

در همين حال احمد علي حسني ولسوال دره صوف بالا سمنگان گفت، ‌ادامه برفباري ها سبب گرديده است كه از ده روز به اين طرف انتقالات زغال سنگ از معدن شپاشك متوقف گردد و راه مواصلاتي اين ولسوالي با ايبك مركز سمنگان مسدود گردد.

او افزود به خاطر بازنگهداشتن راه هاي مواصلاتي يكصد نفر در دو قریه ‌كار داوطلبانه را در كوتل تره بلاق راه اندازي نموده كه اين كوتل را پاك نمايد اما ريزش برف شب گذشته دو باره كوتل متذكره را با كوتل قلعه اين ولسوالي مسدود نموده است.

از سوي هم نور محمد آمر امور زراعتي رياست زراعت سمنگان تلفات ده ها راس مواشي را در اين ولايت تاييد نموده گفت ادامه اين برفباري ها سبب گرديده كه از ده روز بدينسو گله گوسفندان به طويله هايشان باقي بماند و نسبت ‌برف باری سنگین اين گله ها غرض چريدن به صحرا برده نمي شوند.

وي افزود به اساس احصائيه كه در اين رياست موجود است در سمنگان بيشتر از يك مليون و پنجصد هزار راس مواشي موجود بوده كه تعداد از مالداران به خاطر آذوقه زمستاني يك مقدار علوفه را ذخيره نموده بودند اين ذخيره ها خلاص شده به همين علت حدود يكصد هزار راس مواشي به قلت جدي علوفه مواجه اند.

موصوف علاوه كرد اين رياست به همكاري سازمان زراعت جهان پنجصد تن خوراكه حيواني را حدود دو ماه قبل براي دو هزار و پنجصد خانواده مالدار اين ولايت توزيع نموده كه هم اكنون توزيع شصت و هفت تن علوفه حيواني براي ششصد و سي و پنج تن مالدار ادامه داشته و آنان در نظر دارند طي روز هاي آينده ششصد و چهارده تن علوفه حيواني را كه ازطريق وزارت زراعت به مالداران اين ولايت تخصيص داده است،‌ توزيع كنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا