اخبارجامعهآموزش

رحمان جوان مبتکردایکندی، دستگاه برون کشی آب ساخت

نیلی/ 29 عقرب/ باختر

رحمان جوان مبتکردایکندی، ازآهن پاره های استفاده شده، آب بازک یا همان دستگاه برون کشیدن آب ساخت.

او می گوید که آب بازک او می تواند به آسانی وبا زمان اندک نسبت به آب بازک های ساخت کمپنی های مشهورجهان، آب را ازچاه ها وذخیره گاه ها برون بکشد.

آب بازک ساخت این جوان دایکندی با آهن پاره های استفاده شده و ابزارنهایت ابتدایی ساخته شده است.

رحمان به آژانس باخترگفت که اگرامارت اسلامی ازوی حمایت مالی کند، می تواند با تاسیس فابریکه، آب بازک دست ساختش را به تولید انبوه برساند.

امین الله عبید والی دایکندی ازاین جوان تقدیرکرد.

اوگفت که امارت اسلامی از وی حمایت خواهد کرد تا دست ساخت هایش را به گونۀ پیشرفته تر، به تولید انبوه برساند و همچنان دست به خلاقیت بزند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا