سیاستاخبارجامعه

رفع چالش های فنی؛ ریاست پاسپورت آمادۀ عرضۀ خدمات است

کابل/ ۲۶ سنبله/ باختر

ریاست پاسپورت وزارت امورداخله می گوید که چالش های فنی اش رفع شده است و آنان آمادۀ عرضۀ خدمات اند.

درپی سرنگونی حکومت محمد اشرف غنی، فعالیت ریاست پاسپورت متوقف شد.

اکنون مسوولان این نهاد می گویند که مشکل فنی شان حل شده است وآنان منتظر دستورامارت اسلامی برای ازسرگیری توزیع پاسپورت به شهروندان اند.

این درحالی است که صدها هزارشهروند افغانستان برای سفربه خارج بی صبرانه منتظرآغازبه کار دوبارۀ ریاست پاسپورت اند.

ازاین میان مریض داران می گویند با تاخیردرتوزیع پاسپورت، احتمال این که بیماری بیماران شان بیشترشود ویا حتی بمیرند وجود دارد.

یک منبع ریاست پاسپورت وزارت امورداخله به آژانس باخترگفت« مشکل های فنی حل شده است، بخش عمدۀ کارکنان به کارهای شان بازگشته اند و آمادگی ها گرفته شده؛ تنها منتظر دستور امارت اسلامی برای ازسرگیری توزیع پاسپورت به شهروندان استیم.»ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا