اخباراقتصاد

روزانه بیش از سی هزار لیترشیر در لوگر جمع آوری می شود

پل علم، ۳۱ ثور، باختر
مسوولان ریاست زراعت،آبیاری و مالداری لوگر امروز گفتند که روزانه بیش از سی هزار لیتر شیردرآن ولایت جمع آوری و بسته بندی می شود و از این مدرک برای یکهزارو هفتصد تن زمینۀ کار نیز مساعدت شده است.
مولوی سید امین هاشمی رئیس زراعت، آبیاری ومالداری لوگر به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که در حال حاضر به همکاری ادارۀ یاد شده و موسسات، روزانه بیش از سی هزار لیتر شیر درسیزده مرکز جمع آوری و درآن ولایت بسته بندی می شود و بعد به مرکز و ولایات همجوار صادر می شود.
خواجه مهرالله مسوول مرکز جمع آوری لبنیات صدف به آژانس باختر گفت: در حال حاضر روزانه حدود 1500 لیتر شیر و ده ها کیلو چکه و مسکه را از مرکز، و ولسوالی های برکی برک، چرخ، خوشی و ولایت پکتیا جمع آوری می کند وبعد ازبسته بندی و به شمول کابل به ولایات همجوار لوگر صادرمی شود.
مسوول مرکز لبنیات صدف افزود: آنان یک صد هزار دالر امریکایی سرمایه گذاری کرده اند که قبلآ روزانه بیش از دوهزار لیتر شیر را بسته بندی می کردند اما حالا این رقم کاهش یافته است.
وی از حکومت و موسسات خواست که دراین عرصه با آن مرکز همکاری کنند.
چند تن از فروشند گان شیر، به آژانس باختر گفتند که آنان با فروش شیر مصارف خانوادۀ خود را تهیه می کنند آنان گفتند که نرخ مواد اولیه بلند است و به نرخی که شیر را به فروش می رسانند مصارف خانوادۀ آنان را کفایت نمی کند.
مسوول مرکز جمع آوری لبنیات صدف از امارت اسلامی افغانستان خواست که به خاطررشد وبلند بردن سطح تولیدات این مرکزتوجه کند.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا