اخبارصحت

روزجهانی شستن دستان باآب و صابون دربغلان تجلیل شد

 پلخمری/ 5عقرب/ باختر

ریاست صحت عامۀ بغلان ازروزجهانی شستن دستان باآب وصابون به همکاری بخش صحی بنیادانکشافی آغاخان دربغلان امروزتجلیل به عمل آورد.

عبدالله ملنگ سخنگوی ریاست صحت عامۀ بغلان به خبرنگار محلی آژانس باخترگفت درمحفلی که به همین مناسبت برگزارشد، قاری خالد هجران رییس صحت عامۀ بغلان درمورد حفظ الصحۀ شخصی ومحیطی ازدیدگاه دین مبین اسلام صحبت کرد وروی فواید صحی شستن دستان باآب وصابون تاکید به عمل آورد.

همچنان مولوی محمدنورعزیزی رییس معارف، داکتر کبیراحمدزی مسوول بخش صحی بنیادانکشافی آغاخان و مولوی جمال الدین رییس موسسۀ تحصیلات عالی قدس پیرامون موضوع صحبت کردند ونقش حفظ الصحۀ شخصی ومحیطی را درزندگی روزمره مهم وارزنده خواندند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا