فرهنگ

روز ملی حفاظت از میراث های فرهنگی در پروان تجلیل شد

چاریکار /21 حوت / باختر
از بیستم حوت روز ملی حفاظت از میراث های  فرهنگی دیروز در پروان تجلیل به عمل آمد.
به گزارش آژانس باختر: در محفلی که به همین مناسبت درشهر چاریکار مرکز پروان راه اندازی شده بود عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ آن ولایت روی اهمیت وضرورت حفاظت از میراث های فرهنگی و آبده های تاریخی  صحبت کرد وگفت که حفاظت از میراث های فرهنگی ٬معرفی گذشته تاریخی وعظمت مردم این سر زمین برای نسل جدید است.
وی افزود که این اداره به منظور حفاظت وحراست از میراث های فرهنگی پروان توجه حکومت محلی ومرکزی را برای باز سازی وحفاظت از میراث های فرهنگی مبذول داشته است که در نتیجه آن قصر تاریخی جبل السراج  استوپه، توپدره وبرج سرور خان پروانی باز سازی شد وبرخی از ساحات جدید باستانی ومیراث های فرهنگی به همکاری ادارات ذیربط شناسایی وثبت شده است .
در این محفل داکتر محمد  شفیع مشفق مسوول بورد نهاد های جامعه مدنی وشماری دیگری از سخن رانان از بر گزار کنندگان این محفل ابراز قدر دانی کردند و حفاظت از میراث های فرهنگی را مسوولیت همه افراد جامعه دانستند و از حمایت شان در خصوص حفاظت ازآن اطمینان دادند. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا