امنیت

روند آموزش اردوی ملی مثبت ارزیابی شد

شهرهرات 6 دلو باختر
روند تقویت وتجهیزنیروهای اردوی ملی درولایت هرات ازسوی قوماندنان ناتو درافغانستان مثبت ارزیابی شد.
جنرال کمبل قوماندان عمومی ناتودرافغانستان که  از جریان تعلیمات مسلکی سربازان قول اردوی ظفر بازدید نموده است  میگوید : پیشبرد تعلیمات مسلکی پرسونل اردوی ملی نیاز به تقویت وحمایت بیشتر دارد
جنرال کمبل در حالیکه سفیر ملکی ناتو در افغانستان با وی همراه بود بعد از ملاقات با رهبری قول اردوی 207ظفر به مرکز تعلیمی رفت  واعلام کرد که جامعه جهانی متعهد به حمایت ازروند آموزش وتربیه اردوی ملی میباشد.
دگروال محمد یوسف وردک قوماندان مرکز تعلیمی پیرامون چگونگی  وضعیت تعلیم و تربیه پرسونل اردوی ملی معلومات داد وگفت: درحال حاضر اضافه از 1500 تن از سربازان ، بریدمن ها و افسران جدید اردوی ملی سرگرم فراگیری تعلیمات مسلکی میباشند اومیگوید: : استادان مرکز تعلیمی ظرفیت و توانایی پیشبرد هرنوع تعلیمات مسلکی را دارا میباشند.
اوجریان تعلیمات مسلکی چگونگی کشف و خنثی سازی ماین های کنارجاده را مورد بازدید قرارداد.
این دوره های آموزشی زیر نظر دگروال نورالله مدیر انجینری قول اردوی ظفر به پیش برده میشود .
همچنان قوماندان ناتو با هیئت همراه از دیپوها و ذخایر عینیات لوژستیک و ورکشاپهای قول اردوی ظفر بازدید بعمل آورده و در ترمیم سلاح و وسایط عارضه دار ، دخل و خرچ عینیات لوژستیکی به جزوتام های اردوی ملی خواستار رعایت پالیسی های قبول شده جهانی گردید .
قابل ذکر است که این چهارمین بازدید جنرال کمبل قوماندان ناتو از زمان ماموریتش درافغانستان از قول اردوی ظفر میباشد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا