اخبارجامعه

روند امداد رسانی به سیلاب زدگان ننگرهارآغاز شد

جلال آباد/ ۳۰ سرطان/ باختر

یک روزپس ازسرازیر شدن سیلاب درولسوالی بتی کوت ننگرهار، روند امداد رسانی به آسیب دیدگان آغازشد.

درگام نخست وزارت احیا وانکشاف دهات برای ده ها سیلاب زده، وسایل ابتدایی زندگی ازجمله خیمه، کمپل، ترپال ولوازم آشپزخانه کمک کرد.

سه شنبه شب درپی بارش شدید، بخش هایی ازولسوالی بتی کوت ننگرهار را سیلاب درنوردید.

ضیاالحق امرخیل والی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که درین رویداد چهل وپنج خانه ویران شد وشش خانۀ دیگرقسما تخریب شد.

ازوارد شدن تلفات دراین سیلاب گزارش نشده است.

دراثراین سیلاب، خانواده هایی که خانه های شان را ازدست داده اند، آواره شدند و درحال حاضر به سرپناه، غذا، دارو وپول نیازمند اند.

والی ننگرهارگفت تلاش دارد به کمک نهاد های کمک رسان، کمک بیشتری به سیلاب زدگان انجام دهد.

این درحالی است که بیشتر سیلاب زدگان دراماکن عمومی چون مکتب ها ومسجد ها شب وروز می گذرانند و منتظردستگیری حکومت ونهاد های کمک رسان اند. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا