اخبارجامعه

روند انتقال بیش از یک هزار خانوادۀ بیجاشده، از پارک شهرنو کابل، پایان یافت  

کابل/ 18 میزان / باختر

با انتقال 255 خانوادۀ بیجا شده از ولایت های کشور، به محل های اصلی شان، برنامۀ انتقال بیجاشدگان سروی شده درپارک شهرنو کابل، پایان یافت .

 به گزارش آژانس باختر؛ ۲۵۵ خانوادۀ بیجاشده از بلخ، کندز،سمنگان وسرپل، به محلات اصلی شان انتقال داده شدند و برنامۀ انتقال ۱۰۰۵ خانوادۀ سروی شده در پارک شهر نو کابل، پایان یافت.

ارسلا خان خروتی معین مالی و اداری وزارت امور مهاجرین، حین حرکت آخرین کاروان حامل بیجاشدگان از شهر نو کابل،  گفت که مطابق برنامۀ این وزارت، انتقال بیجاشدگان سروی شده دراین ساحه پایان یافت.

 وی علاوه کرد که برای هر خانواده مبلغ ده هزار افغانی را موسسۀ یونین اید و بنیاد زنان رضا کار افغان وهمچنان یک مقدار مواد خوراکی را موسسۀ چشم امید ترکیه مساعدت کرده اند.  

خروتی با قدردانی از موسسات همکار گفت که با نهاد های خیریه درمورد فراهم آوری شرایط بهترزندگی برای بیجاشدگان درمحلات اصلی شان نیز صحبت کرده اند.  

امجد صافی مسوول موسسۀ یونین اید،  ازدوام همکاری های شان در رسانیدن مساعدت به موقع برای مستحقان وعده داد.

به اساس یک خبر دیگر: ۲۰۰ خانوادۀ بیجاشده، ازپارک آزادی کابل، به محلات اصلی شان انتقال شدند.

 قاری عبدالمتین رحیم زی، رییس امور مهاجرین کابل گفت که برای هر خانواده ، مبلغ ۲۰۰ دالر را دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین مساعدت کرده است و همچنان شرکت الکوزی، نان چاشت وشب آنان را تهیه کرده است .

وی با قدر دانی از موسسات کمک کننده، گفت که سروی سایر بیجاشدگان را که درخانه های دوستان شان و یا در منازل کرایی، درساحات مختلف کابل، زندگی می کنند، به همکاری موسسات کمک کننده آغاز می کنند.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا