اخباراقتصاد

روند انتقال گندم مساعدت هند به سیلوی پلخمری آغازشد

پلخمری / 21دلو/ باختر

  بیش از دوهزارونه صد وپنجاه متریک تن گندم مساعدت هندوستان به سیلوی پلخمری تخلیه شده است۰

نادره نهرینوال رییس شرکت سیلوی پلخمری به آژانس باختر گفت که مجموع سهمیه سیلوی پلخمری ازگندم مساعدت شدۀ هندوستان، شش هزارو ششصد متریک تن است که تاکنون مقدار دوهزارونه صد پنجاه ویک متریک تن آن به آن سیلو تخلیه شده است.

سیلوی پلخمری درسال۱۳۳۸ به همکاری متخصصان شوروی وقت ساخته شد و در یکصد وشصت کندو ظرفیت چهل هزارتن گندم را دارد.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا