اخبارجامعه

روند برنامۀ کار در برابر مواد خوراکی در ولسوالی چرخ لوگر آغاز شد

پل علم، 8 سرطان، باختر
روند پروژۀ کار در برابر مواد خوراکی در ولسوالی چرخ لوگر امروز آغاز شد.
گفته می شود که باشنده گان محل از تطبیق این برنامه استقبال کردند وگفتند که با تطبیق این برنامه ها زمینه وفرصت های کاری برای مردم نیز فراهم می شود.
صبغت الله نایب خیل مسوول مطبوعاتی ریاست احیا وانکشاف دهات لوگر به زاهد سلطانی خبرنگارآژانس باخترگفت: پروژۀ کار در برابر مواد خوراکی در مربوطات ولسوالی چرخ لوگرشش ماه قبل آغاز شده بود که پروژه های یاد شده به طور مجموعی شامل پاک کاری یازده کانال به درازای پنجاه و دو کیلومتر، سنگ کاری یک کانال به درازای یکصدوپنجاه وهشت متر، اعمارکانال کانکریتی به درازای یکصدوشصت وچهارمتر، اعمارسی وسه مترمربع سلپ برای پلچک ها و ترمیم وهموارکاری سرک ها به درازای 2500 متر می باشد.
وی افزود که این پروژه ها ازسوی سازمان غذایی جهان توسط موسسه نسل آینده به همکاری ریاست احیا وانکشاف دهات آن ولایت تطبیق شده است.
دراین پروژه ها برای پنجصد تن کارگر از اهالی ولسوالی چرخ برای شش ماه فرصت کاری مساعد شد که برای هر کارگر در اخیر هر ماه به ارزش (۷۱۰۰ ) افغانی مواد خوراکی توزیع شده است.
گفته می شود که صد ها خانواده از مزایای این پروژه ها مستفید شده اند.
این درحالی است که به شمول مرکز لوگر در برخی ولسوالی های آن ولایت تطبیق همچون پروژه ها ادامه دارد وصدهاتن درآن مصروف کار اند.
حمیدی- سلطانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا