اخبارجامعه

روند توزیع پول نقد برای هزاران خانواده در لوگر آغاز شد

پل علم، 25 ثور، باختر
سازمان غذایی جهان و موسسۀ بهبود انکشاف روستایی با همکاری ریاست احیا وانکشاف دهات لوگر روند توزیع مرحله چهارم پول نقد را امروز آغاز کرد.
صبغت الله نائب خیل مسوول مطبوعاتی ریاست احیا وانکشاف دهات لوگر به آژانس باختر گفت که مرحله چهارم توزیع پول نقد برای 7300 خانوادۀ بی بضاعت مرکز لوگر به کمک مالی سازمان غذایی جهان و موسسۀ بهبود انکشاف روستایی آغاز شد.
به گفته نائب خیل در این مرحله برای هر خانواده 3800 افغانی پول نقد توزیع می شود .
طبق یک خبردیگر؛ موسسۀ مدد رسان ترکیه برای سه صد خانوادۀ معلول و بیوه زنان در فاریاب مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع کرد.
مولوی حمیدالدین ذبیررئیس سره میاشت فاریاب به آژانس باخترگفت که این خانواده ها که قبلا به همکاری اداره سره میاشت فاریاب سروی شده اند،موسسۀ مدد رسان ترکیه برای هر خانواده یک بوری آرد ۵۰ کیلویی ، دو کیلو روغن ، خرما ، آش، مکرونی ، نخود، برنج و نمک توزیع کرد.محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا