اخبارجامعه

روند توزیع کمک برای هزاران خانوادۀ در محمدآغۀ لوگر آغاز شد

پل علم- 31حمل- باختر

روند توزیع کمک های سازمان غذایی جهان برای چهار هزار ویکصد خانوادۀ نیازمند وبی بضاعت درولسوالی محمدآغۀ لوگر دیروز، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این خانواده ها که از قبل سروی وشناسایی شده بودند، برای هر خانواده، ۵۰ کیلوگرام آرد گندم، یک بشکه روغن چهارلیتره، شش کیلودال و یک پاکت نمک توزیع می شود.

این در حالیست که در گذشته نیز به همین مقدار مواد خوراکی برای (۴۱۰۰) خانوادۀ سروی شده ، مواد خوراکی توزیع شده بود.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا