اخبارجامعه

روند توزیع کمک به صد ها خانوادۀ بی بضاعت در پروان آغاز شد

چاریکار- 5 ثور-باختر
روند توزیع کمک های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای صد ها خانواده در پروان دیروزآغازشد.
مولوی محمد ابراهیم میا رییس امورمهاجرین وعودت کنندگان پروان به خبرنگار آژانس باختر گفت که درسطح پروان دوهزارو هفتصد خانواده که پیش ازین سروی شده بودند از آن جمله چهارصد خانواده درولسوالی جبل السرا ج موادغذایی دریافت کردند.
وی گفت که این کمک ها شامل یک بوری برنج پنجاه کیلویی است.
مولوی عبدالمعروف حقجو ولسوال جبل السراج ازادارۀ مهاجرین آن ولایت قدردانی نموده گفت که این کمک ها نظر به نفوس این ولسوالی بسنده نبوده ازسایرنهاد های امداد رسان خواست تا با باشندگان بی بضاعت آن ولسوالی را کمک نمایند.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا