اخبارجامعه

روند توزیع کمک ها به هزاران خانواده بی بضاعت درپروان آغازشد

چاریکار- 6ثور- باختر
رییس احیا وانکشاف دهات پروان هنگام سفربه ولسوالی سیاه گرد آن ولایت از جریان توزیع موادغذایی برای 9300خانواده بی بضاعت آن ولسوالی نظارت کرد.
ملاعبدالصمد صادق رییس احیا وانکشاف دهات پروان به آژانس باخترگفت که هدف ازسفرش به آن ولسوالی به خاطرشفافیت ازتوزیع مواد ورسیدگی به حل مشکلات اجتماعی وفراهم نمودن سهولت ها، وتطبیق برخی ازپروژه های انکشافی وعمرانی بوده است.
وی افزود روند توزیع مواد غذایی ازطرف موسسه پروگرام غذایی جهان به همکاری ریاست احیأ وانکشاف دهات پروان که شامل ۷۵ کیلو گرام آرد، ۶.۸۳ کیلو گرام روغن، ۹.۳۸ کیلو گرام دال و ۱.۵ کیلوگرام سو تغذی است، برای ۹۳۰۰ خانواده در آن ولسوالی جریان دارد.
رییس انکشاف دهات پروان از جریان کار اعمار مبرزها و چاه های سبتیک کلینک سیاه گرد غوربند نظارت کرد، ازمنسوبان کلینیک صحی خواست تا گزارشات کاری موسسه داکار که اعمار مبرزها را به دوش دارد با تیم تخنیکی کاری ریاست احیأو انکشاف دهات پروان شریک سازند.
اکرم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا