(DR)اخبارTOP(DR)(DR)صحت(DR)آموزش

روند ثبت نام امتحان برنامه اکمال تخصص در کشور آغاز شد

کابل، ۱۳ ثور، باختر
وزارت صحت عامه، از آغاز روند ثبت نام امتحان برنامه اکمال تخصص برای داکتران مرد در کشور، خبرداد.
دفترمطبوعاتی وزارت صحت عامه، با نشر خبرنامه‌یی گفته است: داکتران که خواهان اشتراک در امتحان اکمال تخصص هستند، قبل از تاریخ ۲۴ ثور روند ثبت‌نام شان را تکمیل کنند.
در خبرنامه آمده است که روند ثبت نام برای کامیابان امتحان ایگزیت، به گونه‌ی آنلاین است، اما داکتران که قبل از آغاز روند این امتحان فارغ شده بودند، فورم ثبت نام را بعد از درج مشخصات خود به گونه یی آنلاین، دریافت کرده به مرجعه مربوطه تسلیم کنند.
بر اساس این خبرنامه؛ یک داوطلب بخش ملکی می‌تواند عین رشته را در یک الی سه شفاخانه مرکز و ولایت‌ها به جز شفاخانه‌های نظامی انتخاب کند، داکتران نظامی نیز می‌توانند صرف در شفاخانه‌های نظامی بست خویش را انتخاب کنند.
گفته شده است که در این امتحان صرف داکتران مرد پس از تکمیل کردن شرایط آن، می‌توانند اشتراک کنند.ربانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا