اقتصاد

رونق کاروبار انگور در هرات

شهرهرات 15 سنبله باختر
مسولان در ریاست زراعت هرات از ایجاد بیش سه صدو پنجاه کشمش خانه ،یک صدو سی نوع انگور و پنجاه نوع کشمش در ولایت هرات خبرمیدهند.
شکرالله امینی مدیر عمومی باغداری  ریاست زراعت ولایت هرات به آژانس باخترگفت "در حال حاضر بیش از پنجاه نوع انگور در باغ ها ولایت هرات کشت میگردد که ساحه تاکستان این ولایت بیش از هفت هزارو هشت صد هکتارزمین بوده و درکلکسیون های حفظ منابع جنيتيكي باغداری در مرکز انکشاف باغداری فارم اردوخان یک صدو سی ونه نوع انگور میراث زراعتی (انگور لعل ، فخری ، کشمشی ، میر احمدی ، عسکری ، پوشنگي ، حسینی ،روچه، لوغی ،صاحبی) موجود بوده و  ولسوالی های  گذره ،اوبه ، پشتون زرغون وانجیل  را به خود اختصاص داده که از جمله مشهور ترین انواع انگور هرات بشمار میرود."
امینی تعداد کشمش خانه ها در ولایت هرات را  سه صدو پنجاه وهشت باب خوانده میگوید:"این کشمش خانه ها از طریق برنامه های وزارت زراعت اعمار گردیده وهمه ساله بیش از ده هزار تن کشمش سبز وبیش از دو هزار تن کشمش آبجوشی تولید مینماید.
وی افزود:" کشمش یک محصول مشهور واصلی باغداری مخصوصا تاکستان های ولایت هرات می باشدکه سالانه مقدار زیادی از این محصول در کشمش خانه های محلی تولید میشود چون کیفیت آن به معیارهای منطقوی نمی نمایند."
علاوه بر آن دربازار داخلی نیز به علت عدم مرغوبیت ْکشمش آن به قیمت نازل عرضه می گردد که خود یک ضرر عمده و تجارت افغانستان وکشمش خانه ها میباشد.
قابل ذکر است که بخش بازار یابی پروژه ملی باغداری ومالداری برای زنجیره ای ارزش یابی محصولات باغی خصوصا انگور به سلسله کمک های زیر بنائی خویش برای بالا بردن محصولات،  طرح کشمش خانه های معیاری را روی دست گرفته که برحسب سروی ابتدائی از مالکان کشمش خانه های محلی وکشمش خانه های پروژه ملی باغداری ومالداری مقدار ضایعات کشمش در کشمش خانه های معیاری پنجاه گرام در یک کیلو   با آنکه همین مقدار در کشمش خانه های محلی به سه صد گرام در یک کیلو گرام می باشد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا