جامعه

روی چگونگی راه های جلوگیری از آلودگی هوا، بحث شد

کابل/ ۱۵قوس/ باختر
نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور دیروز به منظور بحث روی چگونگی جلوگیری از آلودگی هوا به اشتراک مسوولان ادارۀ ملی محیط زیست افغانستان و نمایندگان سایر نهادهای مربوط، برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این نشست که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد، ابتدا رییس جمهوری از کار کمیسیون جلوگیری از آلودگی هوا ابراز نارضایتی کرد و گفت: من شخصاً ریاست این کمیسیون را به عهده می گیرم. 
رییس جمهوری گفت که در ده روز نخست، در هر دو روز جلسات منظم در بخش های مختلف برگزار شود و پلان واضح برای نجات مردم از آلودگی هوا طرح شود و در ختم هر جلسه اقدامات عاجل برای ده روز آینده روی دست  گرفته شود.
بعد انجنیر عزت الله صدیقی معین مسلکی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، گزارش خویش را در خصوص تطبیق برنامه های عملی در راستای جلوگیری و کاهش آلودگی هوا ارائه کرد.
وی در رابطه به وضعیت آلودگی هوا در سال جاری، سیستم نظارت از کیفیت هوا و کارکردهای شان در مورد بهبود کیفیت هوا صحبت کرد.
صدیقی پیشنهادهای خویش را در خصوص یک روز رخصتی بیشتر در هفته صرف در زمستان، تنظیم رفت و آمد موترهای کلان باربری در کابل، کارزار آگاهی دهی و استفاده از ماسک ها، ثابت نگهداشتن قیمت و کیفیت گازمایع به خاطر کاهش استفاده از زعال سنگ، تامین برق درازمدت، ایجاد سیستم نظارت هوا، نظارت سیستم تسخین اپارتمان ها، ایجاد سیستم ترانسپورت عامه و غرس نهال و مراقبت از نهال ها٬ به جلسه ارائه کرد.
بعد امرالله صالح معاون اول تیم دولت ساز به عنوان رییس روند سبز افغانستان در خصوص جلوگیری از آلودگی هوا صحبت کرد.
وی سوختاندن تایرهای کهنه به ویژه در حمام ها و استفاده از زغال سنگ بی کیفیت را از عوامل عمدۀ آلودگی هوا در جریان زمستان دانست و خواهان جستجوی مواد بدیل سوختی برای تسخین شد.
سپس وحید عمر مشاورارشد رییس جمهوری در امور روابط عامه و استراتیژیک، شاه زمان میوندی رییس ادارۀ ملی محیط زیست و نمایندگان سایر ادارات مربوط، نظریات و پیشنهادهای شان را در خصوص چگونگی جلوگیری از آلودگی هوا شریک کردند.
رییس جمهور کشور پس از شنیدن نظریات و پیشنهادهای آنان، گفت که ادارۀ محیط زیست به خاطر خریداری دستگاه های سنجش آلودگی هوا، پیشنهاد خویش را ارائه کند تا پول آن از سوی وزارت مالیه پرداخته شود.
رییس جمهوری گفت: در جلسۀ آینده، پیشنهادهای تان را در خصوص شهرک هایی که باعث مشکل آلودگی هوا شده است، ارائه کنید. وی افزود که با مالکان این شهرک ها و همچنان داش های خشت که مشکل آلودگی هوا را ایجاد کرده است صحبت شود و راه های حل در مدت ده روز ضم یک پیشنهاد منظم آورده شود.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد که شهرک ها پیشنهادهای استفاده از انرژی آفتابی را نیز ارائه کنند و جلو آن عده شهرک هایی که از زغال سنگ غیر معیاری و فلتر ناشده استفاده می کنند، گرفته شود.
رییس جمهوری همچنان گفت که یک هیئت موظف شود تا ابعاد مختلف استفاده از زغال سنگ را مورد بررسی قرار دهد و در حمام ها باید از گاز استفاده شود.
رییس جمهوری افزود که پیشنهاد خریداری ماسک ها باید ترتیب و اطمینان حاصل شود که ماسک ها با کیفیت باشد و در چهار ماه آینده عوامل اساسی آلودگی هوا نیز تشخیص شود.
رییس جمهوری گفت که وزارت مالیه در تعرفۀ موترها تغییر بیاورد و وزارت ترانسپورت اتحادیه باربری را تشکیل دهد. وی همچنان در قسمت سرسبزی و غرس نهال ها گفت که در مدت بیست روز، طرح خویش را در قسمت ایجاد جنگلات ارائه کنند و مسئله سیل بُرها را نیز حل کنند.
رییس جمهوری در اخیر سخنانش گفت: باید تمرکز واضح ما در سه ماه آینده روی اقدامات عملی که نتایج واضح را در قبال داشته باشد و در هر ماه برای شهروندان کابل مژدۀ جدید در خصوص جلوگیری از آلودگی بدهد، داشته باشیم. احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا