اخبارTOPصحت

رییس‌ جمهوری از شفاخانه جمهوریت، دیدن کرد

کابل/ ۲۸حمل/ باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، امشب به شفاخانه جمهوریت رفت و با بررسی وضعیت عمومی شفاخانه متذکره، از مریضان داخل بستر عیادت کرد و به مسوولان مربوط به خاطر رسیدگی و مراقبت بهتر از مریضان، هدایت های لازم داد. هنگام ورود رییس جمهور که وی را داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی ادارۀ امور همراهی می کرد ، محمدالله علیشنگی رییس شفاخانۀ جمهوریت، در مورد وضعیت عمومی شفاخانه و دستآوردها معلومات داد و پیشنهاد های خویش را در خصوص حل مشکلات و چالش ها، ارائه کرد.
رییس جمهوری با تشکر از کارکردها و خدمات مسوولان، داکتران، نرسان وهمۀ کارکنان شفاخانۀ متذکره، به آنان به خاطر مراقبت و رسیدگی مریضان هدایت داد.
همچنان رییس جمهوری به تیم موظف اصلاحات شفاخانه ها هدایت داد که در مشورت با مسوولان، متخصصان، داکتران و نرسان پیشنهاد های شان را به خاطر حل مشکلات و چالش های شفاخانۀ جمهوریت به گونۀ کتبی ترتیب کنند و به ریاست جمهوری ارائه کنند. در مقابل، مسوولان، متخصصان و داکتران معالج شفاخانۀ متذکره به رییس جمهوری اطمینان دادند که در زمینۀ بهبود شفاخانه جمهوریت و ارائۀ خدمات معیاری به مریضان، از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا