اقتصاد

رییس جمهوری: معیارموفقیت دافغانستان برشنا شرکت، رضایت مردم است

 

کابل/ ۲۲ سنبله/ باختر

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان درنشستی با هیئت رهبری دافغانستان برشنا شرکت درموردپلان های اصلاحی وبهبود فعالیت های شرکت متذکره، صحبت کرد.

دراین نشست که عصرامروزدرقصرچهارچنارارگ انجام شد،احمد داوود نورزی رییس دافغانستان برشنا شرکت وسایرمسوولان شرکت متذکره، درمورد فعالیت ها وپلان های اصلاحی دردافغانستان برشنا شرکت، معلومات ارائه کردند.

آنان فعالیت ها وپیشنهاد های دافغانستان برشنا شرکت را درمورد بل دهی ماهوار،تعرفه یکسان برای مشتریان، خدمات وایجاد سهولت به مشتریان، وضعیت مالی دافغانستان برشنا شرکت، جمع آوری عواید با همکاری مردم، خریداری برق ازکشورهای همسایه، تولید برق ازمنابع داخلی، سرمایه گذاری درانرژی آفتابی، کاهش ضایعات انرژی، مشکلات درروند استملاک زمین، تدارکات وانتخاب پروژه با درنظرداشت شرایط اقتصادی با رییس جمهوری شریک کردند.

محمداشرف غنی رییس جمهوری پس ازاستماع صحبت های متذکره، گفت: شما باید در کارهای تان تغییرواضح وفرهنگ خدمت به مردم را به میان آورید.

رییس جمهوربا بیان این که معیارموفقیت دافغانستان برشنا شرکت، رضایت مردم است، گفت: مردم باید بدانند که بل های تان واقعی است وبه خاطرروند استملاک زمین باید پیشنهاد تان را ارائه کنید.

وی افزودکه بخش خصوصی حاضراست که درانتقال برق سرمایه گذاری کند ودرتولید برق ازآب نیزمی توانید به بخش خصوصی نقش بدهید.

رییس جمهوری گفت که برق زیربنای زیربنا است وازشبکۀ فایبرنوری استفادۀ تان بسیار اندک است، درحالی که مردم دسترسی به انترنت می خواهند.

رییس جمهوری کشوربا بیان این که چارچوب درست حقوقی برای شرکت برشنا وجود دارد، گفت که بودجۀ تان درجلسۀ آیندۀ کابینه تعدیل می شود.

رییس جمهوری با اشاره به موجودیت معادن دست ناخورده درافغانستان، خاطرنشان کرد: افغانستان بدون برق صنعتی شده نمی تواند ودیدگاه ما این است که افغانستان را به یک کشورصادرکننده مبدل کنیم. وی افزود که تا اکنون تمرکزتان بالای انتقال برق به شهرها بود وبعدازاین باید نقشۀ واضح برق برای معادن داشته باشیم.

رییس جمهوری با تاکید براین که شرکت برشنا باید تقاضای داخلی را درک کند، گفت که تمام عرصه های تعلیمی وتحصیلی به سوی دیجیتال شدن درحرکت اندوهرمکتب،مسجدو پوهنتون به برق مطمین نیازدارندکه باید برای تحقق آن، کارصورت گیرد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا