اخباراقتصادجامعه

زمین های زراعتی و منازل رهایشی در فرخار از خطر سیلاب در امان شد

تالقان/ 22 دلو/ باختر

کار ساخت یکصد وبیست وشش متر دیوار محافظتی آهن کانکرتی در ولسوالی فرخار تخار تکمیل و امروز افتتاح شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست احیا وانکشاف دهات تخار به آژانس باختر خبرداد که این دیوار محافظتی در قریۀ جنگل گزای ولسوالی فرخار به هزینۀ بیش از نه میلیون ونه صدوشصت هزار افغانی از بودجۀ برنامۀ انسجام ساحه یی وزارت احیا و انکشاف دهات ساخته شد.

این دیوار بیش از دو هزار جریب زمین زراعتی، صدها باغ و خانه های رهایشی در روستای جنگل گزای آن ولسوالی از خطر سیلاب ها درامان شده است.

قمر الدین رییس شورای انکشافی محل، با تشکر از کار و فعالیت ریاست احیا و انکشاف دهات گفت: در گذشته مردم این روستا از تهدید سیلاب های موسومی رنج می بردند و سالانه صدها جریب زمین زراعتی و باغ های مردم را سیلاب تخریب می کرد که با تکمیل این پروژه خطر سیلاب ها رفع شد.

عبدالرحیم، باشندۀ قریه جنگل گزای ولسوالی فرخار و یکی از باشندگان پروژه با تایید گفته های رییس شورای محل گفت که در گذشته مردم این منطقه همه ساله برای محافظت زمین و باغ های خود دیوارهای سنگی اعمار می کردند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها این دیوارها تخریب می شد و قسمتی از زمین های شان را از دست می دادند. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا