اخباراقتصاد

زمین های غصب شده ی لغمان، دراختیارکارخانه های تولیدی

مهترلام 15 جوزا باختر
مسوولان محلی درلغمان می گویند که هزاران جریب زمین های دولتی را ازچنگ غاصبان برون کرده اند ودراختیار کارخانه های تولیدی قرارداده اند.
هزاران جریب زمین دردشت زغفران ولسوالی قرغه یی لغمان سالها دراختیار غاصبان بود اما درحال حاضرهمه ازچنگ آنان برون کشیده شده است و کارخانه های تولیدی درآن فعالیت دارند.
مولوی سعید احمد بنوری معاون والی ومسوول کمسیون جلوگیری ازغصب زمین های دولتی لغمان درگفت وگو با خبرنگارمحلی آژانس باخترگفت که اکنون زمین های غصب شده دردشت زعفران دراختیار کارخانه داران قرارگرفته است.
درحال حاضر، ده ها فابریکه ی تولیدی درزمین هایی درلغمان ساخته شده است که پیش ازاین دراختیار غاصبان بود.
ازفابریکه های تولیدی گرفته تا فارم های ماهی پروری ومرغ داری وگل درلغمان وبالای زمین های تازه آزاد شده فعالیت دارد.
به اساس آمارها ، این فابریکه ها چهل هزارجوان بیکاررا صاحب کار ساخته است ودرکنار این بخشی ازاجناس ولوازم مورد نیاز شهروندان را تولید می کند.
مولوی بنوری معاون والی ومسوول کمسیون جلوگیری ازغصب زمین های دولتی درلغمان، به غاصبان هشدارداد جایداد های دولتی را رها کنند ورنه با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا