اخباراقتصادجامعه

ساحات غصب شدهٔ نساجی پلخمری مصادرۀ می شود

پلخمری/۲۴ میزان/ باختر

ریاست دستگاه نساجی افغان پلخمری مصمم است تاتمامی جایداد های غصب شدۀ این اداره راازجمله دکاکین را ازتصاحب غاصبین دوباره مصادره نماید۰

ملاسمیع الله عباس رییس دستگاه نساجی افغان پلخمری با بیان این مطلب به   آژانس باختر گفت که:

این دکاکین که درشهر پلخمری موقعیت دارد و شمارآن به۴۰باب می رسد عواید سالانه آن بیش از۶۰۰۰۰۰هزارافِغانی می شود،ازمدت چندین سال بدینسو ازاداره دستگاه نساجی افغان پلخمری خارج بود وغاصبین به بهانه اینکه کرایه آنرا به شهرداری می پردازند، تصاحب می کردند.

وی گفت که  باپیروزی امارت اسلامی وتطبیق قانون ،این دکاکین ملکیت دستگاه نساجی افغان پلخمری راواقع شهر پلخمری ازتصاحب غاصبین خلاص شد ودراداره وکنترول دستگاه نساجی افغان پلخمری درآمد.

عباس علاوه کرد، افزون برنجات دکاکین ازچنگال غاصبین تلاش ها جهت بدست آوردن سائیر ساحات ازدست رفته مانند منازل رهایشی ساحات سبز واراضی زراعتی نیز به شدت جریان دارد.

رییس دستگاه نساجی افغان پلخمری علاوه کرد؛ حفاظت وحراست ازجایداد های دستگاه نساجی افغان پلخمری جزاهداف وبرنامه های کاری مابوده منبعد به هیچ وجهه وبه هیچ فرداجازه داده نخواهدشد تاملکیت های این دستگاه راغصب نمایند۰

به گفته ملاسمیع الله عباس رییس دستگاه نساجی افغان پلخمری افزون براین دکاکین منازل رهایشی ساحات سبز واراضی زراعتی که شامل صدهاجریب اراضی می شود، توسط افراد ویانهادهای دولتی غصب گردیده است. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا