آموزش

ساختمان های مکاتب در لوگر باز سازی شد

پل علم/ 7حمل/ باختر
کار باز سازی ساختمان بیست مکتب در لوگر تکمیل شد.
شاهپور عرب٬ سخنگوی ریاست معارف لوگر به آژانس باختر گفت که ساختمان های هفت مکتب در شهر پل علم، سه مکتب در ولسوالی محمد آغه، پنج مکتب در ولسوالی بره کی برک، دو مکتب در ولسوالی خوشی، دو مکتب در ولسوالی چرخ و یک مکتب دیگر در ولسوالی ازره لوگر به هزینه یکصد و سی و یک میلیون افغانی بازسازی شده است.
وی افزود که با تکمیل کار این مکاتب برای سی هزار دانش آموز پسر و دختر در آینده مکان مناسب درسی فراهم شده است. لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا