اخبارآموزش

سازمان ” تحصیلات عالی بهتر” وزارت تحصیلات عالی را در راستای ظرفیت سازی کمک می کند

 

کابل، 6

سازمان ” تحصیلات عالی بهتر”  وزارت تحصیلات عالی را دربخش ظرفیت سازی کادر ها کمک می کند.

به گزارش آژانس باختر، مولوی حافظ محمد حامد حسیب معین وزارت تحصیلات، دردیدار با رییس سازمان ” تحصیلات عالی بهتر”، در رابطه به همکاری های این سازمان در قسمت ظرفیت سازی کادر ها  و آموزش محصلان، بحث کرد.

معین وزارت تحصیلات،  همچنان خواستار اهدای بورس های تحصیلی و ساخت زیر بنای نهاد های تحصیلی، از سوی سازمان ” تحصیلات عالی بهتر” شد و به آنان در راستای مصرف شفاف کمک ها و ایجاد سهولت های لازم در عرضۀ سایر خدمات، وعده همکاری داد.

رییس سازمان ” تحصیلات عالی بهتر”  از همکاری آن سازمان در رابطه به ظرفیت سازی نهاد های تحصیلی، هم آهنگی با سایر کشورها، در زمینۀ اهدای بورس ها و راه اندازی برنامه های آموزشی دربخش های تحصیلی، اطمینان داد. باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا