صحت

سازمان جمعیت ملل متحد شش اعشاریه یک ملیون دالر را در اختیار وزارت صحت عامه قرارمیدهد

کابل 20 دلو باختر

سازمان جمعیت ملل متحد شش اعشاریه یک ملیون دالر را در اختیار وزارت صحت عامه قرار میدهد  تا وزارت صحت عامه از آن در بخش کاهش مرگ ومیر مادران و نوزادان برنامه ریزی نماید.

به همین منظور امروز داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه و داکتر لارنت زبسلر نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در کابل پلان کاری سال 2012 وزارت صحت عامه و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را امضا کردند این  برنامه کاری  شش اعشاریه یک ملیون دالر امریکایی هزینه برمیدارد که از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پرداخت میشود.

به گفته داکتر دلیل یکی از اولویت کاری وزارت صحت عامه کنترول نفوس و ایجاد فاصله  بین ولادت  هااست . تطبیق این پلان کاری یک گام موثر در راستای حمایه از طفل و مادر در کشور است.

به گفته خانم دلیل حدود نود فیصد از خانواده هادر کشور از برنامه های آن وزارت غرض ایجاد وقفه در ولادت ها   آگاهی داشته و از سال 2003 تاکنون بیست فیصد میان ولادت ها در کشور کاهش آمده است.

سرپرست وزارت صحت عامه  اضافه داشت با تطبیق این برنامه، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد متعهد به حمایت مداوم از تعلیمات و خدمات قابلگی، حمایت از انجمن های مسلکی مانند انجمن قابله های افغانستان و جامعه متخصص ولادی افغانستان نیز میباشد، ارایه خدمات صحی در مناطق دور  افتاده  چون بامیان، دایکندی و فاریاب .

 از طریق تاسیس خانه های صحت  خانواده و تیم های صحی وسیاردر بدخشان و همچنان آموزش  کارمندان صحی در مورد صحت باروری شامل این برنامه است.

داکترلارنت زبسلر نماینده جمعیت سازمال ملل  متحد در افغانستان میگوید  اگر تمام زنان حامله ومادران به قابله ها، خدمات تنظیم خانواده و خدمات ولادی اضطراری دسترسی میداشتند از مرگ و میر و معلولیت مادران زیاد جلو گیری میشد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امروزبه تعهد خود به حمایت از وزارت صحت عامه برای بهتر ساختن سیستم صحی افغانستان و سرمایه گذاری بالای سیستم صحی افغانستان تاکید میکند.

وزارت صحت عامه در حالی برنامه حمایت از طفل و مادر را برای سال 2012 به امضا میرساند که در هر صد هزار ولادت در افغانستان سه صدو بیست و هفت مادر جان شانرا از دست میدهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا