اخبارصحت

سازمان ملل  به شفاخانۀ مرکزی ننگرهار دارو کمک کرد

جلال آباد/ ۲۷ سنبله/ باختر

صندوق حمایت ازکودکان سازمان ملل برای شفاخانۀ مرکزی ننگرهار دارو کمک کرد.

این محموله شامل ده قلم دارو های مختلف بیماری های داخلۀ عمومی وجراحی است.

یک مسوول ریاست صحت عامۀ ننگرهاربه آژانس باخترگفت که با این دارو ها بخشی ازنیازهای شفاخانۀ مرکزی ننگرهار رفع می شود.

سازمان صحی جهان پس از وقفۀ چند روزه، روند انتقال دارو ووسایل طبی به افغانستان را ازسرگرفته است.

این سازمان می گوید که می کوشد ذخایردارویی افغانستان را دوباره پرکند تا به بیماران رسیدگی آنی شود.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا