تبصره و مرور بر مطبوعات

سازمان ملل متحد: سال 2011 را مرگبار ترین سال درافغانستان است

کارشناسان: دولت نتوانسته برای خاتمه بخشیدن به این مشکل گام های اساسی بردارد

نیروهای ناتو: وظیفه دارد که تلفات افراد ملکی را به صفر تقرب دهد

کابل باختر/ 18/ دلو

درحالیکه سازمان ملل متحد سال 2011 را مرگبار ترین سال درافغانستان میخواند ، کمیسیون حقوق بشر و نماینده گان جامعه مدنی ازدولت میخواهند که درپایان بخشیدن به این مشکل کارهای اساسی را انجام دهد.

درگزارش سازمان ملل متحد گفته شده که تلفات افراد ملکی درجریان سال 2011 از مرز سه هزارتن گذشته است و گروه شورشی طالبان عامل عمده ء تلفات افراد ملکی پنداشته شده اند.

درگزارش سازمان ملل متحد که زیر نام "محافظت از غیر نظامیان درجنگ های مسلحانه درافغانستان انتشار یافته و در آن حداقل کشته شدن سه هزار و بیست و یک ، غیرنظامی درج گردیده، شورشیان مسلح مسوول مرگ هفتادو هفت در صد این افراد شناخته شده اند ، چهارده درصداین رقم به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است درگزارش از نیروهای بین المللی نام گرفته نشده است.

 در جریان سال 2011 چهارصدو پنجاه تن در حملات انتحاری کشته شده اند که اکثریت قربانیان این گونه حوادث را زنان واطفال تشکیل میدهد.

سازمان ملل متحد در حالی از ازدیاد تلفات ملکی در جریان درگیری نظامی سخن میگوید که این پدیده به عنوان یک مشکل عمده فرا راه دولت افغانستان قراردارد با تاسف که همه مخالفان مسلح دولت، هم نیروهای دولتی و هم نیروهای بین المللی عامل تلفات ملکی درجریان درگیری های نظامی اند مگر درمیان این همه وقایع ، افراد ملکی بیشتر درجریان حملات تروریستی آسیب دیده اند که عامل همه این گونه حملات گروه طالبان و در مواردی هم اعضای حزب اسلامی گلبدین قلمداد میشوند به گونه مثال در حمله انتحاری که در مراسم عاشورا درکابل صورت گرفت حدود 250 تن کشته و یازخمی شدند قربانیان این حادثه به صورت کل افراد ملکی بودند ، به همین گونه مخالفان بار ها با کارگذاری ماین های کنار جاده اکثرا"ً به مسافرین آسیب رسانیده اند.

ازطرف دیگر نیروهای بین المللی نیز درمواردی به صورت مشخص درجریان عملیات های هوایی باعث بروز تلفات ملکی شده اند تلفات و قتل افراد ملکی به هر گونه که صورت گرفته مشکلات جدی را برای دولت حامدکرزی خلق نموده است.

 مردم میخواهند تا دولت پدیده زشت تروریزم درکشور را از میان بردارد تا دیگر مردم قربانی این گونه حوادث نشوند ازطرف دیگر آن وقایع راکه نیروهای بین المللی ببار میاورند و باعث تلفات افرادملکی میشوند حربه دردست مخالفان مسلح است که به تحریک مردم علیه دولت و نیروهای بین المللی میانجامد این گونه حوادث چنان دولت را در تنگنا قراردادکه حتی باعث کشیده گی میان دولت و فرماندهان نیروهای بین المللی شده است.

 میراحمد جوینده عضو پیشین مجلس نماینده گان و عضو جامعه مدنی به این عقیده است که در گزارش سازمان ملل متحد به واقعیت ها اشاره شده است او دولت را متهم میسازد که نتوانسته برای خاتمه بخشیدن به این مشکل گام های اساسی بردارد.

 به عقیده جوینده دولت باید به خاطر حفظ جان شهروندانش کار های بکند پایان بخشیدن به این پدیده نیازمند کار مداوم است گفتگوهای دوامدار با مخالفان مسلح و مسوولیت پذیری بیشتر عملیات های شبانه ازسوی نیروهای افغان است که میتواند حل این مشکل را سرعت بخشند.

نیک محمد کابلی یک باشنده کابل میگوید ازدیاد تلفات ملکی یک موضوع نهایت نگران کننده است زیرا آنانی که شامل جنگ نیستند مگر قربانی جنگ میشوند ادامه این امر میتواند نفرت مردم را نسبت به جناح های درگیر درکشور افزایش دهد.

محمدموسی محمودی رییس اجرائیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز تائید می نماید که در جریان سال 2011 میلادی تلفات افراد ملکی ازدیاد یافته است، موصوف این خبر را مایوس کننده خواند که جناح های درگیر در افغانستان نتوانسته اند درجریان درگیری های شان حقوق و مصوئیت افراد ملکی را رعایت نمایند او میگوید کمیسیون حقوق بشر بار ها در این رابطه نگرانی های خود را اظهار داشته و این نکته را مکرراً" بیان داشته که جای تاسف است که اطراف درگیرجنگ به افراد ملکی صدمه وارد می نمایند ، کمیسیون حقوق بشر باردیگر از جناح های درگیرمیخواهد که درجریان برخورد شان به حقوق بشری احترام گذارند و مصونیت افرادملکی را تامین نمایند و از حمله بر یکدیگر درمناطق مسکونی و شاهراه بپرهیزند ضمناً" حکومت در آزموش افراد خود بیشتر بکوشد نیروهای بین المللی دقت زیاد تر نمایند و مخالفان مسلح کنوانسیون های بین المللی را پیرامون حقوق انسانی مراعات نمایند.

 محمودی به این موضوع اشاره کرد که طالبان درسال 2010 لایحه را وضع کردندکه درآن جان افرادملکی درجریان درگیری ها مصون اعلام شده و تاکید شده بود تا افراد آن گروه از حمله برغیرنظامیان ابا ورزند مگر این لایحه هیچگاهی عملی نشد .

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با صراحت گفت، نباید دیگر قتل افراد ملکی تکرارشود هرگاه این وقایع تکرار میگردد باید عاملین وابسته به هر جناح که باشند به پای میز محاکمه کشانده شوند.

ازطرف دیگر نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان از جناح های درگیر خواسته که از جان افراد ملکی محافظت نمایند او میگوید: " پاسخ به درخواست ما این است که شما جنا ح های درگیر به گفته تان عمل نماید .

اگر اعلامیه صادر می نمایند و میگوید که در استفاده از ماین های کارگذاری شده محدودیت وضع میکنید پس ازاین وسیله انفجاری کار نگیرید ، حملات انتحاری را متوقف سازید …)

مقامات در وزارت دفاع ملی میگویند که آنها نسبت به مصونیت وحفظ جان افرادملکی در جریان عملیات های نظامی متعهد اند، آنها قبل از آنکه دست به عملیات بزنند با ریش سفیدان محل مشوره می نمایند مردم محل درجریان قرار میگیرند ادارات دولتی از چگونگی عملیات ها آگاه میشوند .

 ازطرف دیگر عساکر و منسوبان اردوی ملی غرض مصونیت افراد ملکی آموزش می بینند و برآنها تاکید میشودکه نسبت به این مساله محتاط باشند و بالاخره وزارت دفاع ملی از هر امکان استفاده می نماید تا از تلفات افرادملکی درجریان عملیات های نظامی جلوگیری شود   و قوماندانان نیروهای بین المللی در افغانستان گفته اند که به تلاش های شان در زمینه جلوگیری از تلفات افرادملکی ادامه میدهند.

جنرال جان آلن قوماندان نیروهای ناتو گفته که هر یک از عساکر ما وظیفه دارد که تلفات افراد ملکی را به صفر تقرب دهد.

 گروه طالبان که مسوولیت تمام حملات انتحاری ووقایع انفجار های کنارجاده در سال 2011 را پذیرفته اند گزارش سازمان ملل متحد را یک جانبه خوانده است .

این گروه در حالی این گزارش را یک جانبه میخواند که لشکر جنگحوی پاکستان که ارتباط نزدیک با طالبان دارد مسوولیت حادثه تروریستی دهم محرم درکابل را به عهده گرفت. درجریان حملات انتحاری و انفجارات که ازسوی طالبان درسال 2011 انجام شد دو هزار و دو صدوسی و دو نفر کشته شدند که هشتاد فیصد بیشتر از سال 2010 است.

آنچه در بالا گفته شده مارا بر این نتیجه میرساند که همه جناح های درگیر قتل افرادملکی را محکوم میکنند مگر با تاسف همین جناح ها به گونه در قتل افراد دخیل اند که نمیدانند برای چه کشته میشوند متاسفانه این حقیقت تلخ یعنی قتل افراد ملکی درکشورما به یک بازی سیاسی تبدیل گردیده و هرکی میخواهد ازآن بهره سیاسی گیرند مگر مردم ما خواستار خاتمه بخشیدن به این مشکل اند طالبان گروه که تطبیق شریعت را رسالت خود میدانند بیشتر از دیگران به قتل افراد ملکی مبادرت میورزند ولی هیچگاه به انجام این عمل شنیع اعتراف نکرده اند قوتهای بین المللی که همیشه از تامین حقوق بشر سخن میگویند در مواردی مرتکب قتل افراد ملکی شده و با گفتن یک معذرت بسنده نموده اند درحالیکه مردم آرزو و تمنا شان این است که دیگر نه طالب دست به انفجار و انتحاری بزند و نه طیاره درکشور بمبارد نماید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا