آموزش

سال جدید تعلیمی با آغاز سال جدید شروع میشود

کابل 26 دلو باختر

سال جدید تعلیمی به تاریخ دوم حمل 1391 آغاز میگردد .

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، وزارت معارف گفته است سال تعلیمی 1391هجری خورشیدی سرد سیرکشوربه روز  دوم ماه حمل شروع میشود اما امتحانات مشروطی و معذرتی ولیاقت شاگردان به تاریخ پانزدهم ماه حوت 1390 شروع میشود.

اما معلمان مکاتب و لیسه های سرد سیر از نیمه ماه حوت تابع حاضری اند.

آرزو شاگرد صنف دوازدهم لیسه ابوالقاسم فردوسی ضمن قدردانی از این اقدام وزارت معارف به آژانس اطلاعاتی باخترگفت،چند سالی که دروس به تاریخ پانزدهم حوت شروع میشد ما با مشکلات جدی از قبیل سردی هوا، غیر حاضری شاگرد و معلم ، عدم آماده گی لیسه  برای توزیع کتب مواجه بودیم.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا