اخبارفرهنگ

ستایش ذبیح الله مجاهد ازکارکرد های ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهار

قندهار15 جوزا باختر
ذبیح الله مجاهد دردیدار از ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهار، دیروزازکارکرد این اداره ستایش کرد.
معین امورنشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی پس از بررسی فعالیت های این اداره گفت که کارکرد های ریاست اطلاعات وفرهنگ قندهار درخورستایش است.
اوچاپ اخبارومجله و فعالیت آژانس باختر قندهار، برپایی بزم مشاعره گل انار، نشست های ادبی، فرهنگی و دیدار منظم بامسوولان رسانه های محلی را گوشه یی از دلایل برازندگی اداره ی اطلاعات وفرهنگ قندهارخواند وگفت که این کارکرد ها درسطح کشور الگو است.
مولوی نوراحمد سعید رییس اطلاعات وفرهنگ قندهاردردیدار با ذبیح الله مجاهد، درحالی که بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان نیز حضورداشت، برخی ازکارکرد ها وطرح های شان درزمینه های فرهنگ، ادب، هنر و فعالیت رسانه ها را مطرح کرد ودرباره ی رفع برخی چالش ها خواهان همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ شد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا