امنیت

سرقت باکلنگ و مارتول

دایکندی / باختر/ 17/ سنبله
سیف دفتر مالی و اداری درولایت دایکندی دیشب توسط  کلنگ ومارتول شکستانده  شده و پول آن به یغما برده شد.
نورمحمد صداقت شاروال شهر نیلی به خبرنگار آژانس باختر گفت ، دو نفر مسلح به داخل تعمیر دفتر مالی و اداری شده نگهبان را بسته و سیف دفتر را بیرون کشیده و با کلنگ و مارتول شکستانده مبلغ هشت صد هزارافغانی معاش کارمندان شاروالی را با خود برده اند.
منبع افزود، قضیه تحت بررسی پولیس قراردارد. 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا