سیاستاخبار

سرمنشی ناتو و وزیردفاع بلجیم روی اولویت های ناتو و افغانستان بحث کردند

کابل/۲۳دلو/ باختر
ستولتینبرگ سرمنشی ناتو،امروز در مقرناتو به لودویان دیدوندر وزیر دفاع بلجیم درآستانهٔ نشست وزیران دفاع ناتو که قرار است یک هفته بعد از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شود،خوش آمدید گفت. این نخستین دیدار دو طرف بود. سرمنشی ناتو از وزیر دفاع بلجیم تشکر کرد که کشورش در برنامهٔ آموزشی ناتو درافغانستان سهم می گیرد. همچنان دوطرف درمورد حضور نظامی ناتو درافغانستان تبادل نظرکردند ودراین خصوص در نشست وزیران دفاع ناتو نیز بحث صورت می گیرد. سرمنشی ناتو گفت : ما درحال حاضر در برابریک انتخاب سخت قرارداریم و آن این که یا در آن جا می مانیم و به حضور نظامی خود ادامه می دهیم ویا بیرون می شویم و این خطر را قبول می کنیم که افغانستان بار دیگر به پناهگاه دهشت افگنان مبدل شود. وی گفت: طالبان باید به تعهد های شان عمل کنند، خشونت را کاهش بدهند و با دهشت افگنان رابطهٔ شان را قطع کنند اما به جای این طالبان درآن جا به خشونت ها افزوده اند و داکتران ،قاضیان وخبرنگاران هم شکار این خشونت ها اند. سرمنشی ناتو افزود: ما به افغانستان به این هدف رفتیم که از تکرا رویداد یازدهم سپتمبر جلوگیری کنیم این کار را کردیم .به هرحال ،راهی که اکنون باید ما انتخاب بکنیم،این است که اطمینان حاصل کنیم افغانستان هیچ گاهی پایگاهی برای دهشت افگنان نمی شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا