سیاستاخبار

سرور دانش: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات از عناصر مهم تأمین شفافیت و مبارزه با فساد اداری است

کابل/ ۱۹قوس/ باختر

کنفرانس گرامی داشت از روز جهانی مبارزه با فساد اداری  امروز با حضور استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در کابل برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری به آژانس باختر؛ این کنفرانس توسط مؤسسه رفاه و توسعه افغانستان(APWDO )  و به همکاری برنامۀ توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) در هوتل پارک استار برگزار شده بود و در آن شماری از مقام های عالی رتبه حکومت، رییس و اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان های بین المللی و رسانه ها اشتراک داشتتند.

سرور دانش در این کنفرانس، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را از عناصر مهم در مبارزه با فساد خواند و گفت که در طول سال های گذشته حمایت مداوم از آزادی بیان و تقویت رسانه های آزاد، ما را برای مبارزه با فساد، بسیار کمک کرده است.

وی گزارش های تحقیقی برخی از رسانه ها را یکی از نمونه های بسیار عینی و عملی نقش آزادی بیان و آزادی رسانه در مبارزه با فساد خواند.

وی افزود: ممکن است برخی از این گزارش های رسانه یی، از شواهد و دلایل واقعی و حقیقی برخوردار نباشد ویا غیر جانبدارانه برخورد نکرده باشد؛ اما در عین حال گزارش تحقیقی یک وسیلۀ بسیار عالی برای مبارزه با فساد است.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد که حکومت افغانستان از این گزارش ها استقبال کرد و رسانه ها را به ادامه این کار با روش حرفه یی تر و مستند تر تشویق و حمایت می کند.

معاوم دوم رییس جمهوری، حمایت از آزادی بیان، تصویب و تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و پلان های تطبیقی آن در اداره های دولتی، تصویب و تطبیق برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون را با سه کمیتۀ فرعی آن بخشی از تلاش های مهم حکومت در مبارزه با فساد عنوان کرد.

وی همچنان تأسیس مرکز خاص عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ایجاد معاونت اختصاصی مبارزه با فساد اداری در لوی حارنوالی، تطبیق اصلاحات در اداره عالی تفتیش و مسلکی ساختن این اداره، پیوستن افغانستان به دولتداری باز، برنامه حکومتداری الکترونیکی و تأسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را از جمله اقدامات اساسی حکومت برای مبارزه با فساد در پنج سال گذشته خواند.

معاون رییس جمهوری گفت: حکومت افغانستان در طول پنج سال گذشته، ممکن است در ریشه کن کردن فساد اداری موفقیت خیلی زیادی نداشته باشد؛ ولی  اقدامات بسیار جدی نیز صورت گرفته است.

معاون رییس جمهوری، قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، قانون ثبت و بررسی و اشاعۀ دارایی های مقامات و کارمندان عالی رتبه دولتی،  قوانین و مقررات مربوط به تضاد منافع و مقررۀ اعادۀ دارایی های غیرقانونی ناشی از جرایم فساد اداری را از جمله اسناد تقنینی خواند که در راستای جلوگیری از فساد اداری نقش بنیادین دارند.

وی تعهدات افغانستان را برای مبارزه با فساد در سال های پیش رو مهم و این دورۀ از تعهدات را حیات بخش ارزیابی کرد و گفت که اهمیت این دوره ناشی از برگزاری کنفرانس جنیوا و تعهدات متقابل افغانستان با جامعۀ بین المللی در سند «چارچوب مشارکت افغانستان» و سند «چارچوب صلح و انکشاف افغانستان» است.

معاون رییس جمهور افزود: جامعۀ بین المللی در کنفرانس جنیوا یکبار دیگر در کنار دولت و ملت افغانستان ایستادند و از برنامه های ما در عرصه های مختلف حمایت کردند و کمک های سخاوتمندانه یی را تا سال 2024 متعهد شدند.

معاوم دوم رییس جمهوری تصریح کرد که حکومت افغانستان برای تطبیق تعهدات و برنامه های کنفرانس جنیوا، آن را در کابینه مورد بحث قرار داده است تا پلان های تطبیق و اجرای آن را آماده کند.

وی گفت: «ما در حکومت متعهد شده ایم که تا نیمۀ سال 2021 کمیسیون مستقل فساد اداری را به عنوان یک نهاد نیرومند و اختصاصی مطابق کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد کاملا مجهز و آماده کنیم.»

وی همچنان افزود: حکومت افغانستان متعهد است که در سه سال پیش رو، روند تطبیق قانون و پیگرد قانونی در زمینۀ فساد اداری سرعت یابد و شمار تحقیق در دوسیه های فساد ازسوی اداره لوی حارنوالی و مرکز عدلی و قضایی، محاکمه مقامات عالی رتبه متهم به فساد نیز افزایش یابد.

استاد دانش گفت: حکومت در تلاش است که استرداد دارایی های غصب شده ناشی از جرایم فساد اداری به بودجه ملی افزایش، شفافیت در گمرکات و جمع آوری عواید تأمین و ساز وکارهای اجرایی برای مسدود کردن منفذهای فساد و سوء استفاده از اموال عامه به درستی تطبیق شود.

وی دولت سازی و تقویت نهادهای اصلی دولت و اعمال دقیق تفکیک قوا و اعمال صلاحیت ها مطابق قانون اساسی و مراقبت جدی از تطبیق قانون اساسی در همه سطوح را از ضرورت های اصلی در تطبیق تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس جینوا عنوان کرد.

وی همچنان وجود نهاد قدرتمند و مستقل مسوول مبارزه با فساد اداری را دارای نقش محوری خواند و از اعضای کمیسیون مستقل فساد اداری خواست که با شجاعت و با استقلال و بی طرفی کامل هرچه زودتر به اعمال صلاحیت های خود مطابق به قانون مربوط اقدام کنند.

معاون رییس جمهوری در عین حال تأکید کرد که جنگ و خشونت در همه عرصه های حکومتداری و در زندگی مردم تأثیرات بسیار منفی بجا گذاشته و زمینه را برای فساد گسترده و قاچاق و اعتیاد و اقتصاد جرمی و جرایم دیگر فراهم کرده است.

عبدالهادی ارغندیوال٬ وزیر وزارت مالیه نیز در این کنفرانس سخنرانی کرد و در صحبت های خود از تلاش جدی برای مبارزه با فساد در وزارت مالیه خبرداد و گفت: تاکنون به تعداد 2000 کارمند را در بخش عایداتی وزارت مالیه به حارنوالی معرفی کرده است. وی تعهد سپرد که در بخش استخدام ها و نظارت از عواید عمومی و مالیاتی کشور شفافیت لازم را به وجود خواهد آورد.

عبدالقیوم نظامی، رییس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری نیز در این کنفرانس گفت که برای مبارزه با فساد با تمام توان تلاش خواهد کرد. نظامی  وعده سپرد که در بخش تعهدات افغانستان با جامعۀ جهانی در امر مبارزه با فساد، برنامه های مهمی را روی دست دارد.

در این کنفرانس عبدالله الدارداری، نمایندۀ «یو ان دی پی» در افغانستان، نیز صبحت کرد. وی ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را در افغانستان یک گام مهم برای مبارزه با فساد عنوان کرد و تلاش های دولت افغانستان را در امر مبارزه با فساد ستود. اما درعین حال تأکید کرد که تاهنوز راه درازی برای محو کامل فساد اداری در افغانستان در پیش رو است.

خانم متی نوتسین، سفیر دنمارک نیز در صحبت های خود از تلاش های حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد استقبال کرد. نوتسین، وعده داد که دنمارک برای مبارزه با پدیدۀ فساد همچنان در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد ماند.

ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا