اقتصاد

سرپرست بانک مرکزی : نرخ تورم درکشور به طور اوسط به ۲.۲۷ درصد حفظ شده است و افغانی در مقابل دالر امریکایی ثبات داشته است

کابل/ 21 حوت/باختر
وحیدالله نوشیر،  سرپرست دافغانستان بانک  امروز که در برنامه پاسخدهی دولت به ملت گفت که۴۲  تکمیل موفقانه تمدید تسهیل کریدیت با صندوق بین المللی پول، حفظ نرخ تورم به طور اوسط به ۲.۲۷ درصد و ثبات نرخ تبادل افغانی در مقابل دالر امریکایی از دست آوردهای عمده این بانک عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار آژنس باختر او که در جمع از خبرنگاران صحبت می کرد ٬در کنار آن  از ایجاد نخستین بانک اسلامی؛ تدوین استراتیژی ملی دسترسی عامه به خدمات مالی و آغاز تطبیق آن به منظور تسهیل دسترسی عامه به خدمات مالی وایجاد تسهیلات لازم در زمینه اعطای قرضه به تجار، سرمایه گذاران و مردم عام را دست آوردهای دیگر این  بانک دانست .
او با تأکید بر آنکه مبارزه علیه تمویل تروریزم ومبارزه علیه تطهیر پول، اصل  الزامی یک اقتصاد پایدار و متحرک است افزود: د افغانستان بانک همیشه تلاش کرده تا چشمه های  های تمویل تروریزم و تطهیر پول را در بخش مالی کشور ببندد وبه این منظور، دیتابیس گزارش دهی معاملات بزرگ تبادل برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی ایجاد و امضای دو تفاهم نامه همکاری با ریاست امنیت ملی و لوی څارنوالی صورت گرفته است.
او گفت نصب سیستم جدید تادیات، غنامندی سیستم تخنیکی سویچ ملی تادیات الکترونیکی و افزودن محصولات و خدمات جدید در مطابقت با آخرین تکنالوژی روز در سکتور تادیات الکترونیکی؛ یکپارچه سازی و تثبیت هزینه معاملات مالی از طریق ماشین های اتومات صرافی بین بانکها؛ نهایی کردن  ادغام معاش در د افغانستان بانک با اداره بانک جهانی واتومات سازی منابع بشری، فعالیت های د افغانستان بانک در عرصه سیستم سازی را تشکیل می دهد.
وی  افزود د افغانستان بانک ۶ پروژه انکشافی و ۱۲ پروژه عادی و عملیاتی در بخش ساختمانی؛ ۲ پروژه انکشافی و ۲۶ پروژه عادی و عملیاتی در بخش اجناس و۵ پروژه انکشافی و ۲۰ پروژه عادی و عملیاتی در بخش خدمات مشورتی وغیر مشورتی را در سال ۱۳۹۸ تطبیق کرده است  بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا