اخبارفرهنگ

سر پرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان از آبدۀ تاریخی میر یاربیک خان باز دید

فیض آباد/ 27 سنبله/ باختر

معزالدین سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ بدخشان امروز از آبدۀ تاریخی میر یار بیک خان آن ولایت بازدید کرد.

معزالدین سرپرست اطلاعات وفرهنگ بدخشان قبل از ظهر امروز در جریان باز دید و بررسی از محوطه آبدۀ تاریخی میر یار بیک خان در منطقۀ ناحیه ۴ چته شهرفیض آباد تعهد کرد که با غاصبان ساحات باستانی و مخربین آبادات تاریخی که هویت ملت ها را به معرفی می گیرد به گونه جدی بر خورد خواهد کرد.

سر پرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان در جریان بررسی اش از محوطه آبده تاریخی میر یار بیک حاکم شهر فیض آباد گفت که با غاصبان بر خورد جدی خواهد کرد و به آنان اجازه نخواهد داد تا ساحات باستانی وآبده های تاریخی را غصب کنند.

گفتنی است که دردورۀ حکومت گذشته، زورمندان ساحات باستانی را غصب می کردند وآبده های تاریخی را تخریب می کردند.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا